Polityka Jakości

Polityka gospodarcza FASTIGO LOGISTICS w Katowicach zakłada ciagłą poprawę skuteczności i efektywności w zakresie realizacji procesu:

LOGISTYKI I TRANSPORTU ŁADUNKÓW

głównie poprzez spełnienie wymagań prawnych, wymagań klientów i innych stron zainteresowanych oraz ciągłe doskonalenie

Systemu Zarządzania Jakościa
zgodnego z PN – EN ISO 9001:2009

Główne cele:

• Ciągłe dążenie do osiagniecia najwyższych standardów w obsłudze klienta •

• Ciągły wzrost zadowolenia klientów •

• Wzrost pozycji na rynku klientów korporacyjnych •

• Ciągłe doskonalenie infrastruktury •

Własciciel deklaruje:

• realizowanie założeń Polityki Jakości poprzez wyżej wymienione działania •

• wspieranie załogi w realizowaniu celów Polityki Jakości •

• podnoszenie jakości w ramach realizowanych usług •

• ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością •

Katowice, dnia 24-01-2014 r.